KENNISNETWERKEN

Het woord zegt het zelf. Binnen onze kennisnetwerken verbinden we kennis en mensen volgens het “docendo discimus” of leer door het onderwijzen principe.  

Elk van de groepen zijn selectief samengesteld uit passende ondernemers en ondernemenden en gaan maandelijks op een gezamenlijk afgesproken moment door.

Het doel van elke bijeenkomst is samen met gelijkgestemden concrete oplossingen bieden op hedendaagse vraagstukken. Deze waardevolle LEERstof komt dus niet uit de schoolboeken maar vanuit concrete praktijkervaringen.